Post: Bainisteoir Cúram Leanaí,

An tIonad Tacaíochta Teaghlaigh Teo., An Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

Soláthraíonn an tIonad Tacaíochta Teaghlaigh Teo. seirbhís trí mheán na Gaeilge sna réimsí seo a leanas: Seirbhísí Naíolainne, Naíonra, Réamhscoile, Tar éis Scoile, Ranganna Speisialta tar éis scoile, e.g. eolaíocht, Fraincis, Mata & araile, Campaí Samhraidh.

Fáiltíonn an tIonad Tacaíochta Teaghlaigh Teo., Indreabhán roimh iarratais do phost mar Bhainisteoir Cúram Leanaí ar an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Teo. Beidh an té a cheapfar freagrach as riaradh agus bainistiú na seirbhíse ina iomláine. Ní mór d’iarrthóirí na cáilíochtaí/an taithí seo a leanas a bheith ina seilbh:
Taithí bainistíochta/riaracháin a bheith acu chomh maith le taithí agus cáilíocht sa réimse cúram leanaí.
Tá cáilíocht FETAC Leibhéal 6 riachtanach nó níos airde agus bheadh cáilíocht tríú leibhéal sa réimse cúram leanaí ina bhuntáiste.
Bainistiú Foirne
Idirbheartaíocht le tuismitheoirí/TUSLA/Pobal agus eagraíochtaí stáit eile mar is cuí
Teasta Imréitigh an Gharda Síochána
Lán-cheadúnas glan tiomána
Ní mór d’iarrthóirí Gaeilge líofa a bheith acu.
Is post lánaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine agus íocfar tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí.

Spriocdháta:
Seoltar iarratais agus C.V. chuig:
An Rúnaí, An I.T.T. Teo. Indreabhán, Co. na Gaillimhe roimh 5.00i.n. Dé hAoine 16 Méan Fómhair 2016.
Eolas breise ar fáil maidir le dualgais an phoist ach teagmháil le 091 593132 nó ríomhphost a sheoladh chuig ittt@eircom.net