Folúntas: Bainisteoir Forbartha Gnó

Tá Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag lorg duine fuinniúil agus cumasach a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige/aici le bheith ag obair go lánaimseartha mar chuid d’fhoireann thiomanta mar Bhainisteoir Forbartha Gnó. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath

Tá Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag lorg duine fuinniúil agus cumasach a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige/aici le bheith ag obair go lánaimseartha mar chuid d’fhoireann thiomanta mar Bhainisteoir Forbartha Gnó.  Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu, taithí a bheith acu ar dhíolachán agus ar mhargaíocht agus cur amach ar ghnáthchórais ríomhaireachta.

 Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre.

Dualgais

Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an mBainisteoir Forbartha Gnó:

  • a bheith i gceannas ar dhíolachán an chomhlachta
  • a bheith i gceannas ar mhargaíocht an chomhlachta
  • a bheith mar phríomhtheagmhálaí le custaiméirí an chomhlachta
  • tionscadail nua a fhorbairt agus a chur chun cinn
  • tairiscintí a fhreagairt.

Cáilíocht riachtanach

Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)

Cáilíochtaí/taithí/scileanna inmhianaithe

  • Cáilíocht iarchéime
  • Ardscileanna ríomhaireachta
  • Taithí ar na meáin dhigiteacha agus Google AdWords/Facebook Ads

Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig:

 Folúntas: Bainisteoir Forbartha Gnó
Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2

nó chuig eolas@gaelchultur.com

Spriocdháta d’iarratais: 5.30pm, Dé Céadaoin, 25 Eanáir 2017

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@gaelchultur.com