COMHALTAÍ d’ÚDARÁS NA hOLLSCOILE A THOGHADH

OÉ Gaillimh

NUIG

 1. Tá socair ag Údarás na hOllscoile, de réir Acht na
  nOllscoileanna, 1997, go mbeidh ar an gcéad Údarás na
  hOllscoile eile ceathrar Céimí den Ollscoil, ar mná beirt
  díobh agus ar fir beirt díobh (faoi réir beirt bhan ar a laghad
  agus beirt fhear ar a laghad, faoi seach, a bheith ina
  n-iarrthóirí), arna dtoghadh ag na Céimithe sin. Áirítear ina
  gCéimithe chun na críche seo daoine ar ar bronnadh Céim
  de chuid Ollscoil na hÉireann de thoradh a gcuid staidéir ag
  Ollscoil na hÉireann, Gaillimh nó Coláiste na hOllscoile,
  Gaillimh. Ní bheidh fostaithe ná micléinn de chuid na
  hOllscoile intofa faoin aicme seo. Is téarma cúig bliana ó 1
  Feabhra 2016 an téarma oifige a bhéas ag an gcéad Údarás na
  hOllscoile eile.
 2. E-votáil a bhéas ‘sna toghcháin do Chéimithe ar an
  Déardaoin, 21 Eanáir 2016, ó 11:00 go 23:00 GMT.
 3. Ba chóir do chéimithe, gur mian leo vóta a chaitheamh agus
  nach bhfuil cláraithe leis an Oifig Alumni, a sonraí a chlarú
  leis an oifig ar an 1 Nollaig, 2015 ar a dhéanaí, ag
  www.nuigalway.ie/alumni-friends/get-in-touch.
 4. Caithfidh Ainmniúcháin a bheith faighte ag Oifig an Rúnaí,
  An Chearnóg, OÉ Gaillimh, faoi 12.00 meán lae GMT ar
  27 Samhain, 2015 ar a dhéanaí. Tá Páipéar Ainmniúcháin
  agus breis eolais le fáil ón Oifig luaite trí ghlaoch ar
  353+91+492150. Tugtar cuireadh d’iarrthóirí próifíl díobh
  féin nach rachaidh thar 180 focal idir téacs Gaeilge agus
  Béarla a chur faoi bhráid na dtoghthóirí.
  Gearóid Ó Conluain
  Rúnaí na hOllscoile